Preme sobre a frecha inferior para escoitares unha canción. Entrementres move o círculo para atopares o compásque está mal e despois escríbeo no cadrado inferior: (Advertencia: este exercicio cumpre realizalo sen ampliar a pantalla)