Nota bakoitza arrastaka eraman etzuten diren segidak osatzeko.