Se fas clic na frecha da barra inferior escoitarás os sons. Debes seleccionar no noso afinador se o segundo instrumento está alto, baixo o afinado en comparanza co primeiro: