Instrumentoak
Entzumena Diktaketa Lengoia Musikala Instrumentuak identifikatu
Entzumena Akordeak ordenatu Lenguaje Musical Erritmoak identifikatu 2/4ko konpasan
Lengoia Musikala Erritmoak identifikatu 3/4 konpasan Lengoia Musikala Erritmoak identifikatu 4/4 konpasan
Lenguaje Musical Instrumentoak parekatu Lengoaia Musikala Bitarteak arrastatu
Lenguaje Musical Artikulazioak bereizi entzumena Soinu gurutzegrama
Lenguaje Musical Nola dago afinatua bigarren instrumentoa? Entzumena Mamu konpasa
Lenguaje Musical 4/4-ko konpasak ordenatu Lenguaje Musical 3/8-ko konpasak ordenatu
Lenguaje Musical Aldakariak jarri Lenguaje Musical Triada maior edo minor?
Instrumentoak Bitarte Diktaketa I
Instrumentoak
Lengoaia Musikala Bitarteak izendatu Instrumentoak Tonalitateen dominoa I
Lengoaia Musikala Gaizki dagoen konpasa aurkitu Kultura Musikala Baliokidetasunak
Musika lengoaia Tonua ala tonuerdia? Entzumena Ñabardurak
Oído Fa klabean irakurtzen Oído SOL klabean irakurtzen
Lengoai Musikala 2/4ko konpasak osatu Lengoaia Musikala 3/4ko konpasak osatu
Lengoaia Musikala 4/4ko konpasak osatu Lenguaje Musical Marra banatzaileak jarri 3/4 eta 4/4-ko konpasetan
Lenguaje Musical Marra banatzaileak jarri 3/8 eta 6/8-ko konpasetan Lenguaje Musical Bitarte bidunen tonu eta tonuerdiak kontatu
Lenguaje Musical Bitarte hirudunen tonu eta tonuerdiak kontatu Lenguaje Musical Bitarte laudunen tonu eta tonuerdiak kontatu
Lenguaje Musical Bitarte bosdunen tonu eta tonuerdiak kontatu Lenguaje Musical Armadurak tonalitate MAIORRETAN
Lenguaje Musical Armadurak tonalitate MINORRETAN Lenguaje Musical Notazio alfabetikoa
Lenguaje Musical Tonalitate maiorrak sostenituekin Lenguaje Musical Tonalitate maiorrak bemolekin
Lenguaje Musical Tonalitate minorrak sostenituekin Lenguaje Musical Tonalitate minorrak bemolekin
Lenguaje Musical Enarmoniak aukeratu - I Lenguaje Musical Enarmoniak arrastatu
Lenguaje Musical Triada maiorrak eta minorrak identifikatu Lenguaje Musical Triada maior eta minorren izenak
Entzumena Entzumena Instrumentuak Entzumena Instrumentuen Ezaugarriak
Entzumena Instrumentuen Familiak Entzumena Mamu Instrumentua
Entzumena Musika-taldeak identifikatu I Entzumena Behiei ere jazz-a gustatzen zaie
Instrumentoak Famili galderak Instrumentoak Hari instrumentuen sailkapena
Instrumentoak Haize instrumentuen gurutzegrama Instrumentoak Musika-tresnen pasahitza