Instrumentojole famatu hauek jotzen duten instrumentoa aukeratu: