Eskala Minorrak entzun eta identifikatu zer motatakoak diren:

Eskala Maiorrak entzun eta identifikatu zer motatakoak diren: