Lenguaje Musical Emparella os animais Lengoia Musikala Emparella os sons Entzumena Identificar series de sons
Oído Escolle o instrumento que sona Lenguaje Musical Escolle o intervalo que sona Lenguaje Musical Quen toca?
Lenguaje Musical ¿Triste ou alegre? Lenguaje Musical Rápido ou lento? Entzumena Agugo ou grave?
Lenguaje Musical MEMORIS de figuras e os seus silencios

ladkfjalsdkfjñlaksdfñads
DOREMI   MUSIKA   BIZI é un conxunto de materiais creados por mor das necesidades xurdidas nas nosas clases na Escola de Música e Danza de San Sebastián. Atoparán nel exercicios interactivos creados para traballaren  diferentes aspectos da aprendizaxe da Música. Hai exercicios pensados para traballaren o Ouvido, a Linguaxe Musical e Cultura Musical Xeral, dispostos en catro niveis:
O CURRUNCHO DOS CATIVOS, dirixido aos máis cativos, nenos e nenas entre os 4 e os 8 anos de idade.

O NIVEL ELEMENTAL, orientado ó alumnado do Nivel Elemental no ensino regrado, Nivel II de escola de Música ou, simplemente aqueles que comezan os seus estudos musicais.
O NIVEL MEDIO, dirixido fundamentalmente a aqueles que están no Nivel Medio do ensino regrado, Nivel III de Escola de Música ou a quen queira mellorar as súas competencias musicais.
O NIVEL AVANZADO, para usuarios que queiran afondar un pouco máis.
O mesmo material atópase tanto en éuscaro como en castelán e serve para traballar nas Escolas de Música, nos Conservatorios, nas aulas de música de calquera modalidade e mesmo na casa; só se precisa un ordenador e ganas de aprender.
Todos os exercicios son de produción propia e vanse integrando nos seus apartados correspondentes segundo se van creando para  facilitaren a súa procura. No apartado NOVO, pódense ver as 20 últimas entradas.
Aquí compartimos estes materiais para todas aquelas persoas que gustan vivir a MÚSICA. Agradeceriamos que, se atopades erros ou cousas que se poden mellorar, nos escribirades a    ahuarte@donostiaeskola.eus.  Se entre todos melloramos esta ferramenta, será máis útil para as persoas que estudan música.

Ana Huarte e Juanjo Ocón

Profesores de Clarinete e Trompeta na Escola de Música de San Sebastián

DOREMI MUSIKA BIZI é un conxunto de materiais creados por mor das necesidades xordidas nas nosas clases na Escola de Música e Danza de San Sebastián. Atoparán nel exercicios interactivos creados para traballar diferentes aspectos da aprendizaxe da Música. Hai exercicios pensados para traballar o Ouvido, a Linguaxe Musical e Cultura Musical Xeral, dispostos en catro niveis: O CURRUNCHO DOS CATIVOS, dirixido ós máis cativos, nenos e nenas entre os 4 e os 8 anos de idade. O NIVEL ELEMENTAL, orientado ó alumnado do Nivel Elemental no ensino regrado, Nivel II de escola de Música ou, simplemente aqueles que comezan os seus estudos musicais. O NIVEL MEDIO, dirixido fundamentalmente a aqueles que están no Nivel Medio do ensino regrado, Nivel III de Escola de Música ou a quen queira mellorar as suas competencias musicais. O NIVEL AVANZADO, para usuarios que queiran afondar un pouco máis. O mesmo material atópase en tanto en euskera como en castelán e serve para traballar nas Escolas de Música, nos Conservatorios, nas aulas de música de calquera modalidade e mesmo na casa; somentes se precisa un ordenador e ganas de aprender. Todos os exercicios son de producción propia e vanse integrando nos seus apartados correspondentes segundo se van creando para de facilitaren a sua procura. No apartado BERIA/NOVO, pódense ver as 20 últimas entradas. Aquí compartimos estes materiais para todas aquelas persoas que gostan vivir a MÚSICA. Agradeceriamos que, se atopades erros ou cousas que se poden mellorar, nos escribirades a ahuarte@donostiaeskola.eus. Se entre todos melloramos esta ferramenta, será máis útil para as persoas que estudan música.

 Ana Huarte e Juanjo Ocón

Profesores de Clarinete e Trompeta na Escola de Música de San Sebastián

Cultura Musical Los nombres de las notas Cultura Musical Escala Cultura Musical Figuras
Cultura Musical Busca las figuras Kultura Musikala MEMORIS de figuras y sus silencios
 
Kultura Musikala Noten izenak Kultura Musikala Eskala Kultura Musikala Irudiak
Kultura Musikala Irudiak bilatu Kultura Musikala Irudien eta haien isiluneen MEMORIS
 
Oído Sopa de letras instrumental Oído Cualidades de los instrumentos Txikien Txokoa Los nombres de los instrumentos
Txikien Txokoa Puzzles de instrumentos de Viento Metal Txikien Txokoa Puzzles de los instrumentos de Cuerda frotada Entzumena Puzzles de instrumentos de Viento Madera
Oído Familias instrumentales
Entzumena Letra zopa instrumentala Entzumena Instrumentuen ezaugarriak Txikien Txokoa Instrumentuen izenak
Txikien Txokoa Haize metalezko instrumentuen puzzleak Txikien Txokoa Hari igurtziko instrumentuen puzzleak Entzumena Haize Egurrezko instrumentuen puzzleak
Entzumena Instrumentuen familiak Txikien Txokoa Instrumentuen izenak
 
Lenguaje Musical Empareja los animales Lengoia Musikala Empareja los sonidos Entzumena Identifica series de sonidos
Oído Seleccionar lo que suena Lenguaje Musical Selecciona el intervalo que suena Lenguaje Musical ¿Quién toca?
Lenguaje Musical ¿Triste o alegre? Lenguaje Musical ¿Rápido o lento? Entzumena Agudo o grave?
Lenguaje Musical MEMORIS de figuras y sus silencios
Entzumena Jotzen duena aukeratu Lengoaia Musikala Bitarte zuzena aukeratu Entzumena Agudoa edo grabea?
Lengoia Musikala Animaliak parekatu Lengoia Musikala Soinuak parekatu Lengoia Musikala Nork jotzen du?
Lengoia Musikala Triste edo alai? Lenguaje Musical Azkar edo poliki? Entzumena Soinu-serieak identifikatu
Lenguaje Musical Irudien eta haien isiluneen MEMORIS

En Doremi Musika Bizi!! hay ejercicios interactivos creados para trabajar  diferentes aspectos del aprendizaje de la Música. Los hay pensados para trabajar el oído,  conceptos del Lenguaje Musical y Cultura Musical general y están distribuidos en cuatro niveles:

EL TXOKO DE LOS TXIKIS, está dirigido a los más pequeños, niños y niñas entre los 4 y los 8 años de edad.

El NIVEL ELEMENTAL está orientado a los alumnos  de Nivel  Elemental de la enseñanza reglada, NIVEL II de Escuela de Música o, simplemente aquellos que comienzan sus estudios musicales.

El NIVEL MEDIO, está dirigido fundamentalmente a aquellos que están en  Nivel Medio de la enseñanza reglada, NIVEL III de Escuela de Música o a quienes quiera mejorar sus competencias musicales.

El NIVEL AVANZADO, está dirigido a usuarios que quieran profundizar un poco más.

El mismo material se encuentra tanto en euskera como en castellano y sirve para trabajar tanto en Escuelas de Música, Conservatorios, aulas de música de de cualquier tipo e incluso en casa: sólo se necesita un ordenador y ganas de aprender. Todos los ejercicios son de producción propia y se van integrando en sus apartados correspondientes a medida que se van creando con el fin de facilitar su búsqueda.

Aquí los compartimos para quienes les gusta vivir la Música. Agradeceríamos que si encontráis errores o cosas que que se pueden mejorar nos escribierais a doremimusikabizi@gmail.com. Si entre todos mejoramos este instrumento, será más útil para  los estudiantes de Música.

 

Ana Huarte y Juanjo Ocón

Profesores de Clarinete y Trompeta de la Escuela de Música y Danza  de Donostia

 
Oído Dictado entzumena Crucigrama sonoro Lenguaje Musical Identificar instrumentos
Lenguaje Musical Identificar ritmos en el compás de 3/4 Lenguaje Musical Identificar ritmos en el compás de 2/4 Lenguaje Musical Identificar ritmos en el compás de 4/4
Lenguaje Musical Ordena los compases en 4/4 Lenguaje Musical Ordena los compases en 3/8 Entzumena Ordena los acordes
Lenguaje Musical Empareja los instrumentos Lenguaje Musical Arrastra los intervalos Lenguaje Musical Poner alteraciones
Lenguaje Musical Distingue las articulaciones Oído Compás fantasma Lenguaje Musical ¿Cómo está afinado el segundo instrumento?
Lenguaje Musical ¿Triada mayor o menor? Instrumentoak Dictado interválico I Cultura Musical Pasa los "Rayos X"

Entzumena

Diktaketa entzumena Soinu gurutzegrama Lengoia Musikala Instrumentuak identifikatu
Lenguaje Musical Aldakariak jarri Entzumena Akordeak ordenatu Lenguaje Musical Erritmoak identifikatu 2/4ko konpasan
Lengoia Musikala Erritmoak identifikatu 3/4 konpasan Lengoia Musikala Erritmoak identifikatu 4/4 konpasan Entzumena Mamu konpasa
Lenguaje Musical Instrumentoak parekatu Lengoaia Musikala Bitarteak arrastatu Lenguaje Musical Nola dago afinatua bigarren instrumentoa?
Lenguaje Musical Artikulazioak bereizi Lenguaje Musical 4/4-ko konpasak ordenatu Lenguaje Musical 3/8-ko konpasak ordenatu
Kultura Musikala "X izpiak" pasa
 

El trabajo que aquí presentamos nace como respuesta al desafío que algunos profesores de enseñanzas musicales nos planteamos en relación al aspecto auditivo del aprendizaje musical motivado por la observación y constatación de que es un área deficitaria en el común de las enseñanzas musicales, por lo tanto, un campo con grandes posibilidades de mejora en el que los recursos didácticos son escasos. Conocedores además de que es una acción prioritaria y fundamental escasamente desarrollada, nos propusimos hace ya algún tiempo el desafío de desarrollar a través de las nuevas tecnologías, herramientas que cubrieran esta necesidad. Con los ejercicios propuestos en estos recursos didácticos, se pueden mejorar las destrezas y habilidades auditivas de cualquiera que, con curiosidad, se acerque a la música, independientemente de su formación musical o edad, confiando únicamente en sus ganas de aprender.

En todo momento nuestra pretensión ha sido la de potenciar las posibilidades musicales de los alumnos, planteándoles ejercicios de manera que disfruten mientras asientan las bases de las técnicas auditivas para fomentar el desarrollo de los recursos interpretativos.

Con carácter general, el trabajo está concebido en cuatro bloques a través de una secuencia abierta de niveles planteados de menos a más, de tal manera que cualquier sujeto, que por primera vez se asoma a estas actividades, pueda realizarlas seleccionando su nivel de acceso de forma autónoma, intuitiva y eficaz, eligiendo, la pauta de trabajo, su tiempo de dedicación e incluso el lugar, porque el único requisito es tener como soporte un equipo informático. Claro está que los más jóvenes, los niños de taller, necesitarán la labor tutora del profesor o los padres.

El primer bloque, el más básico o elemental, denominado EL TXOKO DE LOS TXIKIS, está dirigido a los más pequeños, niños y niñas entre los 4 y los 8 años de edad.

El siguiente bloque, NIVEL ELEMENTAL está orientado a los alumnos de entre 8 años y 12 años de edad. Sus potenciales usuarios son alumnos de Nivel ELEMENTAL de la enseñanza reglada, NIVEL II de Escuela de Música o, simplemente aquellos que comienzan sus estudios musicales.

NIVEL MEDIO, está dirigido fundamentalmente a usuarios entre los 12 y 16 años que están en el comienzo del Nivel Medio de la enseñanza reglada, NIVEL III de Escuela de Música o también músicos amateurs que quieran mejorar sus competencias musicales auditivas.

Finalmente NIVEL SUPERIOR, está focalizado hacia aquellos usuarios necesitados de mejorar el control auditivo, y cuya demanda viene promovida por el uso profesional de la música.

Con estas herramientas didácticas, creemos dar respuesta a las necesidades de mejora auditiva en el terreno musical de un amplio abanico de usuarios, recogiendo variados aspectos, lo que le proporciona unas posibilidades de uso extraordinarias.

Información

             

La mayoría de los ejercicios que aparecen en Doremi Musika bizi! están hechos con LIM . El sistema LIM es un entorno para la creación de materiales educativos, formado por un editor de actividades (EdiLim), un visualizador (LIM) y un archivo en formato XML (libro) que define las propiedades del libro y las páginas que lo componen.

A pesar de que los ejercicios que aparecen en Doremi Musika bizi! son muy intuitivos haremos unas pequeñas indicaciones para facilitar su manejo: 

Cada ejercicio tiene estos apartados:
 
En la esquina superior derecha hay tres botones : esquinadcha
 

Haciendo clic en el primero podremos ver la información de los ejercicios que hemos realizado

 

Si hacemos clic en el segundo, en el altavoz, el sonido se enmudecerá.  
 

Haciendo clic en el tercero, el ejercicio aparecerá en pantalla completa. Para volver a la posición inicial pulsar la tecla "Esc" del teclado.

Otros botones:
En la parte inferior de la pantalla podemos ver otros botones: 


 

  El botón "Play": para escuchar sonido. Para dejar de oirlo hay que hacer clic sobre el altavoz o pasar al siguiente ejercicio.
Pulsar este botón al finalizar el ejercicio para validarlo y comprobar si se ha realizado correctamente.  

Cuando esté mal, aparecerá esta imagen:

 

Para hacer de nuevo el ejercicio hacer clic sobre la imagen y repertir el ejercicio

Cuando esté bien el ejercicio, aparecerá esta imagen:

Para hacer el ejercicio siguiente, hacer clic sobre la imagen y después sobre la flecha inferior. Aquí aparece el número del ejercicio y las flechas para ir al anterior o al siguiente ejercicio.

 Otros botones: 


Haciendo clic en el botón ERREPIKATU, se puede repetir el ejercicio.

SALTO: podemos saltar al ejercicio que queramos poniendo el número del mismo en el rectágulo blanco y después haciendo clic en la flecha.

Los ejercicios que tienen muchas páginas tienen este botón para conducir más fácilmente a las diferentes páginas. Al hacer clic sobre este botón aparecerán los anteriores y otros más:
 

doremimusikabizi@gmail.com

Doremi Musika Bizi!!-n Donostiako Musika eta Dantza eskolako klaseetan agertzen diren beharrak betetzeko sortu den materialen bilaketa da. Hemen musikaren atal ezberdinak lantzeko ariketak daude: Entzumena, Musika Hizkuntzaren kontzeptuak eta Kultura Musikala orokorrean lantzeko pentsatuta.

Lau ataletan banatuta daude:

TXIKIEN TXOKOA:  4/5 Urtetik 8 urtetara bitarteko ikasle gaztetxoenentzat dago bideratua.

OINARRIZKO MAILA: 8 eta 12 urte bitarteko erabiltzaileentzat dago bideratua. Erabiltzaileak irakaskuntza autauaren OINARRIZKO maila, musika eskolako II MAILAko ikasleak edo eta musika ikasketekin hasten diren haiek izan daitezke.

ERDI MAILA: Musika Eskolako III Mailan edo Kontserbatorioetako Erdi Mailan daudenentzat dago bideratua, baita beraien entzumen gaitasun musikalak hobetu nahi dituzten musikari amateur-entzat ere.

GOI MAILAKOA: ezaguera indartu nahi duten erabiltzaileentzat dago bideratua.

Materiala euskeraz nahiz gaztelaniaz aurki daiteke eta Musika Eskola, Kontserbatorio edo  Musika geletan lantzeko aproposak dira. Etxean ere erabil daitezke: ikaseko gogoak eta ordenagailu bat besterik ez da behar. Ariketa guztiak propioak dira eta  sortu ahala dagokien ataletan kokatzen dira bilaketa errazteko.

Hemen partekatzen ditut,  Musika bizitzea gustatzen zaienentzat. Eskertuko nizueke akatsik aurkitzen baduzue edo hobetu daiteken gauzaren bat ikusten baduzue, doremimusikabizi@gmail.com -ra mezu bat bidaltzea. Denon artean tresna hau garatzen badugu, Musika ikasleen gertuago izango da.

Ana Huarte eta Juanjo Ocón

Donostiako Musika eta Dantza Eskolako Klarinete eta Tronpetako irakasleak

Hemen aurkezten dugun lana musika irakaskuntzako irakasle batzuk musika ikaskuntzaren entzumen alderdiarekin erlazionatutako erronkari erantzuna emateko sortu da, musika ikasketa ororen artean hutsune gehien dituen arlo bat dela behatu eta egiaztatu bait da. Hori dela eta, baliabide didaktiko urriko hobetze aukera haundiak dituen eremua da.
Gainera, gutxi landutako lehentasun eta oinarrizko ekintza bat dela jakinik, teknologia berrien bidez, duela hilabete batzuk behar hau betetzeko baliabideak garatzeko erronka hartu genuen. Baliabide didaktiko hauetan proposaturiko ariketen bidez, jakinminez musikara hurbiltzen den edonoren entzumen trebetasun eta gaitasunak hobetu daitezke, bere musika prestakuntza edo adina edonolakoa dela ere, ikasteko dituen gogoetan bakarrik oinarrituz. Beti ere, gure helburua ikasleen musika aukerak indartzea izan da, gozatzen duten bitartean, interpretazio baliabideak garatzeko entzumen tekniken oinarriak finkatzen dituzten ariketak planteatuz Orokorki, lana  maila errezenetik zailenera planteatutako sekuentzia zabal batean oinarritutako lau ataletan dago antolatua. Honela, ekintza hauetara lehenengo aldiz hurbiltzen den edonork bere sarbide aukerak autonomoki , intuizioz eta eraginkortasunez, lan arauak, denbora eta lekua hautatuz egin ditzake, baldintza bakarra ordenagailu bat edukitzea bait da. Gaztetxoenek, tailerreko haurrek, guraso edo irakaslearen laguntza beharko dute, noski. Lehenengo atala, oinarrizkoena, TXIKIEN TXOKOA izena du. 4/5 Urtetik 8 urtetara bitarteko ikasle gaztetxoenentzat dago bideratua. Bigarren atala, OINARRIZKO MAILA, 8 eta 12 urte bitarteko erabiltzaileentzat dago bideratua. Erabiltzaileak irakaskuntza autauaren OINARRIZKO maila, musika eskolako II MAILAko ikasleak edo eta musika ikasketekin hasten diren haiek izan daitezke. ERDI MAILAKO, batez ere, 12 eta 16 urte bitarteko erabiltzaileentzat dago bideratua, baita beraien entzumen gaitasun musikalak hobetu nahi dituzten musikari amateur-entzat ere. Azkenik, laugarren atala, GOI MAILAKOA, entzumen kontrola hobetu eta musikarako erabilera profesionala indartu nahi duten erabiltzaileentzat dago bideratua. Baliabide didaktiko hauekin, erabiltzaile anitzaren musika arloko entzumen hobekuntzarako beharrei erantzuna eman nahi diegu, arlo zabalak bilduz eta ohiz kanpoko erabilera aukerak eskeiniz.  

Argibideak

  Doremi Musika bizi!-n agertzen diren ariketa gehienak LIM - ekin eginak dira. LIM sistema hezkuntzarako materialak prestatzeko ingurunea da. Aktibitate editorea (EdiLim), bistaratzailea (LIM) eta XML-n formatuan fitxategia (liburua) dauka, liburuaren ezaugarriak eta osatzen dituen orrialdeak definitzen dituena. Nahiz eta Doremi Musika bizi!-n ateratzen diren ariketak oso interaktioak izan, azalpen batzuk egingo ditugu errazteko:
Ariketa bakoitzak atal hauek ditu:
esquinadchaGoiko aldean hiru ikur daude:
              Lehenengoan sakatzean emaitzak ikus ditzakegu:     Bigarrenean, bozgorailuarenean, sakatzen badugu, soinua isilduko da.     Hirugarrenean berriz, ariketa pantaila osoan jarriko digu. Hasierako posiziora itzultzeko,   "Esc" tekla sakatu.Beheko aldean beste ikurrak daude:  "Play" botoia: Soinua entzutekoa da. Soinua gelditzeko bozgorailu botoia sakatu edo hurrengo ariketara pasa. Botoi hau sakatu ariketa egiaztatzeko. Gaizki dagoenean irudi hau agertuko da: Ariketa berriro egiteko, klikatu gainean eta saiatu berriro ariketa ongi egiten. Ongi dagoenean berriz, irudi hau agertuko da:
  Hurrengo ariketa egiteko, klikatu gainean eta gero azpiko gezian. Hemen, egiten ari garen ariketaren zenbakia ikusten da eta geziak hurrengora edo aurrekora pasatzeko balio du.Bestelako botoiak:
ERREPIKATU botoian sakatzean, ariketa errepika daiteke.SALTO: Lauki zuzen txurian kurtsorea jartzean salto egin nahi dugun horrialdearen zenbakia jarri dezakegu eta ondoren gezian sakatu.Horrialde asko dituzten ariketek botoi hau daukate ariketaren horrialdetara errazago eramateko. Botoi honetan sakatzean, ERREPIKATU, SALTO eta horrialde talde botoiak agertzen dira.  
      doremimusikabizi@gmail.com
Instrumentoak Entzumena Jotzen duena aukeratu Lengoaia Musikala Bitarte zuzena aukeratu
Lengoia Musikala Soinuak parekatu Lengoia Musikala Nork jotzen du?
Lengoia Musikala Triste edo alai? Lenguaje Musical Azkar edo poliki?
Instrumentoak Kultura Musikala Noten izenak Kultura Musikala Eskala
Kultura Musikala Irudiak Kultura Musikala "X izpiak" pasa
Entzumena Entzumena Instrumentoak Entzumena Instrumentoen ezaugarriak
Entzumena Instrumentoen familiak Entzumena Haize Egurrezko instrumentoen puzzleak
Txikien Txokoa Haize metalezko instrumentoen puzzleak
   
Kultura Musikala Cultura Musical ¿De dónde vienen los nombres de las notas? Instrumentoak Preguntas sobre Familias instrumentales
Instrumentoak Instrumento Intruso
Lenguaje Musical
Lenguaje Musical Ejercicio en preparación Lenguaje Musical El ahorcado
Entzumena Ordena los acordes Lenguaje Musical Identificar ritmos en el compás de 2/4
Lenguaje Musical Identificar ritmos en el compás de 3/4 Lenguaje Musical Identificar ritmos en el compás de 4/4
Cultura Musical
Lenguaje Musical Nombra intervalos Instrumentoak Dominó de las tonalidades
Cultura Musical Figuras Cultura Musical Compás fantasma
Cultura Musical ¿Tono o semitono? Cultura Musical Equivalencias
Oído Oído Instrumentos Oído Cualidades de los instrumentos
Oído Familias instrumentales
Lenguaje Musical Lenguaje Musical Empareja animales Lengoia Musikala Empareja los sonidos
Oído Seleccionar lo que suena Lenguaje Musical Selecciona el intervalo que suena
Lenguaje Musical ¿Triste o alegre? Lenguaje Musical ¿Rápido o lento?
Entzumena Identifica series de sonidos Lenguaje Musical ¿Quién toca?
Entzumena Agudo o grave?
Cultura Musical Cultura Musical Los nombres de las notas Cultura Musical Escala
Cultura Musical Figuras Cultura Musical Pasa los "Rayos X"
Oído Oído Sopa de letras instrumental Oído Cualidades de los instrumentos
Oído Familias instrumentales Txikien Txokoa Los nombres de los instrumentos
Txikien Txokoa Puzzles de instrumentos de Viento Metal Txikien Txokoa Puzzles de los instrumentos de Cuerda frotada
Entzumena Puzzles de instrumentos de Viento Madera
Instrumentoak Entzumena Jotzen duena aukeratu Lengoaia Musikala Bitarte zuzena aukeratu
Lengoia Musikala Animaliak parekatu Lengoia Musikala Soinuak parekatu
Lengoia Musikala Triste edo alai? Lenguaje Musical Azkar edo poliki?
Entzumena Soinu-serieak identifikatu Lengoia Musikala Nork jotzen du?
Entzumena Agudoa edo grabea?
Instrumentoak Kultura Musikala Noten izenak Kultura Musikala Eskala
Kultura Musikala Irudiak Kultura Musikala Irudiak bilatu
Entzumena Entzumena Letra zopa instrumentala Entzumena Instrumentuen ezaugarriak
Entzumena Instrumentuen familiak Txikien Txokoa Instrumentuen izenak
Txikien Txokoa Haize metalezko instrumentuen puzzleak Txikien Txokoa Hari igurtziko instrumentuen puzzleak
Entzumena Haize Egurrezko instrumentuen puzzleak
Kultura Musikala Cultura Musical ¿De dónde vienen los nombres de las notas? Instrumentoak Instrumentos y Familias
Kultura Musikala Pasapalabra con términos musicales Kultura Musikala Pasapalabra con compositores
Kultura Musikala Identifica los instrumentos en el Bolero de Ravel
Kultura musikala Kultura Musikala Nondik datoz noten izenak? Instrumentoak Instrumentoak eta Familiak
Kultura Musikala Pasahitza Musikako terminoekin Kultura Musikala Pasahitza konpositoreekin
Kultura Musikala Musika tresnak Ravelen Boleroan
Cultura Musical Equivalencias Lenguaje Musical Nombra intervalos Instrumentoak El dominó de las Tonalidades I
Cultura Musical ¿Tono o semitono? Entzumena Matices Lenguaje Musical Encuentra el compás incorrecto
Oído Leyendo en clave de FA Oído Leyendo en clave de SOL Lenguaje Musical Notación alfabética
Lengoai Musikala Completa compases de 2/4 Lengoaia Musikala Completa compases de 3/4 Lenguaje Musical Completa compases de 4/4
Lenguaje Musical Coloca las líneas divisorias en compases de 3/8 y 6/8 Lenguaje Musical Coloca las líneas divisorias en compases de 3/4 y 4/4
Lenguaje Musical Cuenta los tonos y semitonos de los intervalos de segunda Lenguaje Musical Cuenta los tonos y semitonos en intervalos de tercera Lenguaje Musical Cuenta los tonos y semitonos en intervalos de cuarta
Lenguaje Musical Cuenta los tonos y semitonos en intervalos de quinta Lenguaje Musical Armaduras en las tonalidades MAYORES Lenguaje Musical Armaduras en las tonalidades MENORES
Lenguaje Musical Tonalidades Mayores con sostenidos Lenguaje Musical Tonalidades Mayores con bemoles Lenguaje Musical Selecciona las enarmonías - I
Lenguaje Musical Tonalidades Menores con sostenidos Lenguaje Musical Tonalidades Menores con bemoles Lenguaje Musical Arrastra las enarmonías
Lenguaje Musical Nombres de las tríadas mayores y menores Lenguaje Musical Identifica las tríadas mayores y menores
 
Kultura Musikala Baliokidetasunak Lengoaia Musikala Bitarteak izendatu Instrumentoak Tonalitateen dominoa I
Musika lengoaia Tonua ala tonuerdia? Entzumena Ñabardurak Lengoaia Musikala Gaizki dagoen konpasa aurkitu
Oído Fa klabean irakurtzen Oído SOL klabean irakurtzen Lenguaje Musical Notazio alfabetikoa
Lengoai Musikala 2/4ko konpasak osatu Lengoaia Musikala 3/4ko konpasak osatu Lengoaia Musikala 4/4ko konpasak osatu
Lenguaje Musical Marra banatzaileak jarri 3/8 eta 6/8-ko konpasetan Lenguaje Musical Marra banatzaileak jarri 3/4 eta 4/4-ko konpasetan
Lenguaje Musical Bitarte bidunen tonu eta tonuerdiak kontatu Lenguaje Musical Bitarte hirudunen tonu eta tonuerdiak kontatu Lenguaje Musical Bitarte laudunen tonu eta tonuerdiak kontatu
Lenguaje Musical Bitarte bosdunen tonu eta tonuerdiak kontatu Lenguaje Musical Armadurak tonalitate MAIORRETAN Lenguaje Musical Armadurak tonalitate MINORRETAN
Lenguaje Musical Tonalitate maiorrak sostenituekin Lenguaje Musical Tonalitate maiorrak bemolekin Lenguaje Musical Enarmoniak aukeratu - I
Lenguaje Musical Tonalitate minorrak sostenituekin Lenguaje Musical Tonalitate minorrak bemolekin Lenguaje Musical Enarmoniak arrastatu
Lenguaje Musical Triada maiorrak eta minorrak identifikatu Lenguaje Musical Triada maiorren eta minorren izenak
Oído Familias instrumentales Oído Sopa de letras de instrumentos Oído Cualidades de los instrumentos
Instrumentoak Crucigrama con instrumentos de Viento Entzumena Instrumento Fantasma Entzumena Identifica los grupos musicales I
Instrumentoak Preguntas sobre Familias instrumentales Instrumentoak Clasificación de los instrumentos de cuerda Entzumena A las vacas también les gusta el jazz
Instrumentoak Pasapalabra con instrumentos
Oído Dictado Oído Selecciona lo que se oye Lenguaje Musical Identificar instrumentos
Lenguaje Musical Identificar ritmos en el compás de 3/4 Lenguaje Musical Identificar ritmos en el compás de 2/4 Lenguaje Musical Identificar ritmos en el compás de 4/4
Lenguaje Musical Ordena los compases en 4/4 Lenguaje Musical Ordena los compases en 3/8 Entzumena Ordena los acordes
Lenguaje Musical Empareja los instrumentos Lenguaje Musical Arrastra los intervalos Lenguaje Musical Coloca las alteraciones
Lenguaje Musical Distingue las articulaciones Oído Compás fantasma Lenguaje Musical ¿Cómo está afinado el segundo instrumento?
Lenguaje Musical ¿Triada mayor o menor? Instrumentoak Dictado interválico I Instrumentoak Ordena los compases en 2/4
entzumena Crucigrama sonoro
Instrumentoak Instrumentoak 4-Títulos-4-Compositores Instrumentoak Compositores
Instrumentoak Instrumentistas Famosos
Instrumentoak Instrumentoak 4-izenburu-4-konpositore Instrumentoak Konpositoreak
Instrumentoak Instrumentojole Famatuak
Entzumena III entzumena III Intervalos Armónicos Oído Identificar Cadencias III
entzumena Qué suena en segundo lugar? entzumena Ordena los acordes III
Instrumentoak Selecciona la nota que suena II Instrumentoak ¿Qué instrumento se queda tocando la misma nota?
Instrumentoak ¿Cómo está afinado el segundo instrumento? III
Entzumena entzumena Bitarte Armonikoak Oído Kadentziak Identifikatu III
entzumena Zer soinuak dira bigarrenak? entzumena Akordeak Ordenatu III
Instrumentoak Jotzen duen nota aukeratu II Instrumentoak Zer muska-tresna gelditzen da nota berdina jotzen?
Instrumentoak Nola dago afinatua bigarren instrumentoa? III
Entzumena III entzumena III Intervalos Armónicos Oído Identificar Cadencias III
entzumena Qué suena en segundo lugar? entzumena Ordena los acordes III
Instrumentoak Selecciona la nota que suena II Instrumentoak ¿Qué instrumento se queda tocando la misma nota?
Instrumentoak ¿Cómo está afinado el segundo instrumento? III Instrumentoak Identificar tríadas de Do Mayor
Instrumentoak Instrumentoak Grados de la Escala Instrumentoak Instrumentos Transpositores
Instrumentoak Instrumentoak 4-Títulos-4-Compositores Instrumentoak Compositores
Instrumentoak Instrumentistas Famosos
Instrumentoak Instrumentoak Grados de la Escala Instrumentoak Instrumentos Transpositores
Instrumentoak Instrumentoak Tonalitateak Instrumentoak Eskalaren Gradoak
Instrumentoak Transposizio-instrumentuak
Entzumena entzumena Bitarte Armonikoak Oído Kadentziak Identifikatu III
entzumena Zer soinuak dira bigarrenak? entzumena Akordeak Ordenatu III
Instrumentoak Jotzen duen nota aukeratu II Instrumentoak Zer muska-tresna gelditzen da nota berdina jotzen?
Instrumentoak Nola dago afinatua bigarren instrumentoa? III Instrumentoak Do M-eko triadak identifikatu
Instrumentoak Instrumentoak Tonalitateak Instrumentoak Eskalaren Gradoak
Instrumentoak Transposizio-instrumentuak
Instrumentoak Instrumentoak 4-izenburu-4-konpositore Instrumentoak Konpositoreak
Instrumentoak Instrumentojole Famatuak
Entzumena Qué notas quedan? Oído Sopa de "oido" Oído Identifica el compás
Lenguaje Musical ¿Qué instrumento toca cada voz? Oído Identifica las cadencias Lengoaia Musikala Identifica los intervalos
Oído Seleccionar la nota que suena Entzumena Qué instrumento toca la nota roja?
Oído Identifica los ritmos en 4/4 entzumena Identifica los ritmos en 6/8 Lenguaje Musical ¿Cómo está afinado el segundo instrumento? II
entzumena Identifica los ritmos en 5/8 entzumena Qué instrumentos quedan sonando? entzumena Ordena los acordes II
entzumena ¿Qué instrumento se queda quieto? Lenguaje Musical ¿Qué instrumento se mueve? entzumena ¿Quién desafina?
Lengoaia Musikala Tipos de escalas menores Lengoaia Musikala Tipos de escalas mayores Instrumentoak Dictado interválico II
Entzumena Identifica los grupos musicales II Entzumena Identifica ritmos e instrumentos a ritmo de rumba Entzumena Pasapalabra con sonidos de los instrumentos
Entzumena Identifica los tipos de triadas principales
Lenguaje Musical Lenguaje Musical Clasificar intervalos Instrumentoak Tonalidades
Lenguaje Musical Selecciona las enarmonías II Lengoaia Musikala Intervalos enarmónicos
Lenguaje Musical Completa compases en 6/4
Oído Entzumena Qué notas quedan? Oído Sopa de "oido"
Oído Identifica el compás Lengoaia Musikala Identifica los intervalos
Lenguaje Musical ¿Qué instrumento toca cada voz? Oído Identifica las cadencias
Oído Seleccionar la nota que suena Entzumena Qué instrumento toca la nota roja?
Oído Selecciona lo que se oye Lenguaje Musical ¿Cómo está afinado el segundo instrumento? II
Oído Identifica los ritmos en 4/4 entzumena Identifica los ritmos en 6/8
entzumena Identifica los ritmos en 5/8 entzumena Qué instrumentos quedan sonando?
entzumena Ordena los acordes II entzumena ¿Quién desafina?
entzumena ¿Qué instrumento se queda quieto? Lenguaje Musical ¿Qué instrumento se mueve?
Lengoaia Musikala Tipos de escalas menores Lengoaia Musikala Tipos de escalas mayores
Entzumena Identifica los grupos musicales II Entzumena Identifica ritmos e instrumentos a ritmo de rumba
Entzumena Identifica los tipos de triadas principales Entzumena Pasapalabra con sonidos de los instrumentos
Lenguaje Musical Lenguaje Musical Clasificar intervalos Instrumentoak Tonalidades
Lenguaje Musical Selecciona las enarmonías II Lengoaia Musikala Intervalos enarmónicos
Lenguaje Musical Completa compases en 6/4
Kultura Musikala Cultura Musical ¿De dónde vienen los nombres de las notas? Instrumentoak Instrumentos y Familias
Kultura Musikala Pasapalabra con términos musicales Kultura Musikala Pasapalabra con compositores
Kultura Musikala Identifica los instrumentos en el Bolero de Ravel
Entzumena Zer notak gelditzen dira? Entzumena "Belarri" zopa Entzumena Konpasa identifikatu
Lenguaje Musical Zer instrumentoak jotzen du ahots bakoitza? Oído Kadentziak Identifikatu Lengoaia Musikala Bitarteak identifikatu
Entzumena Jotzen duen nota aukeratu Entzumena Zer instrumentoak jotzen du nota gorria?
Entzumena Erritmoak identifikatu 4/4ko konpasan entzumena Erritmoak identifikatu 6/8ko konpasan Lenguaje Musical Nola dago afinatua bigarren musika-tresna? II
entzumena Erritmoak identifikatu 5/8ko konpasan entzumena Zer instrumentoak gelditzen dira? entzumena Akordeak ordenatu II
entzumena Zer musika-tresna gelditzen da nota berdina jotzen? Lenguaje Musical Zer musika-tresna mugitzen da? entzumena Nork desafinatzen du?
Lengoaia Musikala Eskala minor-motak Lengoaia Musikala Eskala maior-motak Instrumentoak Bitarte Diktaketa II
Entzumena Musika-taldeak identifikatu II Entzumena Erritmoak eta instrumentuak identifikatu rumba erritmoarekin Entzumena Pasahitza instrumentuen soinuekin
Entzumena Triada mota nagusiak identifikatu
 

Entzumena

Diktaketa entzumena Soinu gurutzegrama Lengoia Musikala Instrumentuak identifikatu
Lenguaje Musical Aldakariak jarri Entzumena Akordeak ordenatu Lenguaje Musical Erritmoak identifikatu 2/4ko konpasan
Lengoia Musikala Erritmoak identifikatu 3/4 konpasan Lengoia Musikala Erritmoak identifikatu 4/4 konpasan Entzumena Mamu konpasa
Lenguaje Musical Instrumentoak parekatu Lengoaia Musikala Bitarteak arrastatu Lenguaje Musical Nola dago afinatua bigarren instrumentoa?
Lenguaje Musical 2/4ko konpasak ordenatu Lenguaje Musical 4/4-ko konpasak ordenatu Lenguaje Musical 3/8-ko konpasak ordenatu
Lenguaje Musical Triada maior edo minor? Instrumentoak Bitarte diktaketa I Lenguaje Musical Artikulazioak bereizi
Entzumena Entzuten dena aukeratu
Lengoaia Musikala Lengoaia Musikala Bitarteak klasifikatu Instrumentoak Tonalitateak
Lengoaia Musikala Enarmoniak aukeratu II Lengoaia Musikala Bitarte enarmonikoak
Lenguaje Musical 6/4 ko konpasak osatu
Entzumena Entzumena Zer notak gelditzen dira? Entzumena "Belarri" zopa
Entzumena Konpasa identifikatu Lengoaia Musikala Bitarteak identifikatu
Lenguaje Musical Zer instrumentoak jotzen du ahots bakoitza? Oído Kadentziak Identifikatu
Entzumena Jotzen duen nota aukeratu Entzumena Zer instrumentoak jotzen du nota gorria?
Entzumena Entzuten dena aukeratu Lenguaje Musical Nola dago afinatua bigarren musika-tresna? II
Entzumena Erritmoak identifikatu 4/4ko konpasan entzumena Erritmoak identifikatu 6/8ko konpasan
entzumena Erritmoak identifikatu 5/8ko konpasan entzumena Zer instrumentoak gelditzen dira?
entzumena Akordeak ordenatu II entzumena Nork desafinatzen du?
entzumena Zer musika-tresna gelditzen da nota berdina jotzen? Lenguaje Musical Zer musika-tresna mugitzen da?
Lengoaia Musikala Eskala minor-motak Lengoaia Musikala Eskala maior-motak
Entzumena Musika-taldeak identifikatu II Entzumena Erritmoak eta instrumentuak identifikatu rumba erritmoarekin
Entzumena Triada mota nagusiak identifikatu Entzumena Pasahitza instrumentuen soinuekin
Instrumentoak Bitarte Diktaketa II
Lengoaia Musikala Lengoaia Musikala Bitarteak klasifikatu Instrumentoak Tonalitateak
Lengoaia Musikala Enarmoniak aukeratu II Lengoaia Musikala Bitarte enarmonikoak
Lenguaje Musical 6/4 ko konpasak osatu
Kultura Musikala Kultura Musikala Nondik datoz noten izenak? Instrumentoak Instrumentoak eta Familiak
Kultura Musikala Pasahitza Musikako terminoekin Kultura Musikala Pasahitza konpositoreekin
Kultura Musikala Musika tresnak Ravelen Boleroan
Entzumena Instrumentuen Familiak Entzumena Letra zopa instrumentala Entzumena Instrumentuen Ezaugarriak
Instrumentoak Haize instrumentuen gurutzegrama Entzumena Mamu Instrumentua Entzumena Musika-taldeak identifikatu I
Instrumentoak Famili galderak Instrumentoak Hari instrumentuen sailkapena Entzumena Behiei ere jazz-a gustatzen zaie
Instrumentoak Musika-tresnen pasahitza
Lenguaje Musical
Oído Dictado Lenguaje Musical Identificar instrumentos
Entzumena Ordena los acordes Lenguaje Musical Identificar ritmos en el compás de 2/4
Lenguaje Musical Identificar ritmos en el compás de 3/4 Lenguaje Musical Identificar ritmos en el compás de 4/4
Lenguaje Musical Empareja los instrumentos Lenguaje Musical Arrastra los intervalos
Lenguaje Musical Distingue las articulaciones entzumena Crucigrama sonoro
Lenguaje Musical ¿Cómo está afinado el segundo instrumento? Oído Compás fantasma
Lenguaje Musical Ordena los compases en 4/4 Lenguaje Musical Ordena los compases en 3/8
Lenguaje Musical Poner alteraciones Lenguaje Musical ¿Triada mayor o menor?
Instrumentoak Dictado interválico I
Cultura Musical
Lenguaje Musical Nombra intervalos Instrumentoak El dominó de las Tonalidades I
Cultura Musical ¿Tono o semitono? Cultura Musical Equivalencias
Lenguaje Musical Encuentra el compás incorrecto Entzumena Matices
Oído Leyendo en clave de FA Oído Leyendo en clave de SOL
Lengoai Musikala Completa compases de 2/4 Lengoaia Musikala Completa compases de 3/4
Lenguaje Musical Completa compases de 4/4 Lenguaje Musical Coloca las líneas divisorias en compases de 3/4 y 4/4
Lenguaje Musical Coloca las líneas divisorias en compases de 3/8 y 6/8 Lenguaje Musical Cuenta los tonos y semitonos de los intervalos de segunda
Lenguaje Musical Cuenta los tonos y semitonos en intervalos de tercera Lenguaje Musical Cuenta los tonos y semitonos en intervalos de cuarta
Lenguaje Musical Cuenta los tonos y semitonos en intervalos de quinta Lenguaje Musical Armaduras en las tonalidades MAYORES
Lenguaje Musical Armaduras en las tonalidades MENORES Lenguaje Musical Notación alfabética
Lenguaje Musical Tonalidades Mayores con sostenidos Lenguaje Musical Tonalidades Mayores con bemoles
Lenguaje Musical Tonalidades Menores con sostenidos Lenguaje Musical Tonalidades Menores con bemoles
Lenguaje Musical Selecciona las enarmonías - I Lenguaje Musical Arrastra las enarmonías
Lenguaje Musical Identifica las tríadas mayores y menores Lenguaje Musical Nombres de las tríadas mayores y menores
Oído Oído Instrumentos Oído Cualidades de los instrumentos
Oído Familias instrumentales Entzumena Instrumento Fantasma
Entzumena Identifica los grupos musicales I Entzumena A las vacas también les gusta el jazz
Instrumentoak Preguntas sobre Familias instrumentales Instrumentoak Clasificación de los instrumentos de cuerda
Instrumentoak Crucigrama con instrumentos de Viento Instrumentoak Pasapalabra con instrumentos
Instrumentoak
Entzumena Diktaketa Lengoia Musikala Instrumentuak identifikatu
Entzumena Akordeak ordenatu Lenguaje Musical Erritmoak identifikatu 2/4ko konpasan
Lengoia Musikala Erritmoak identifikatu 3/4 konpasan Lengoia Musikala Erritmoak identifikatu 4/4 konpasan
Lenguaje Musical Instrumentoak parekatu Lengoaia Musikala Bitarteak arrastatu
Lenguaje Musical Artikulazioak bereizi entzumena Soinu gurutzegrama
Lenguaje Musical Nola dago afinatua bigarren instrumentoa? Entzumena Mamu konpasa
Lenguaje Musical 4/4-ko konpasak ordenatu Lenguaje Musical 3/8-ko konpasak ordenatu
Lenguaje Musical Aldakariak jarri Lenguaje Musical Triada maior edo minor?
Instrumentoak Bitarte Diktaketa I
Instrumentoak
Lengoaia Musikala Bitarteak izendatu Instrumentoak Tonalitateen dominoa I
Lengoaia Musikala Gaizki dagoen konpasa aurkitu Kultura Musikala Baliokidetasunak
Musika lengoaia Tonua ala tonuerdia? Entzumena Ñabardurak
Oído Fa klabean irakurtzen Oído SOL klabean irakurtzen
Lengoai Musikala 2/4ko konpasak osatu Lengoaia Musikala 3/4ko konpasak osatu
Lengoaia Musikala 4/4ko konpasak osatu Lenguaje Musical Marra banatzaileak jarri 3/4 eta 4/4-ko konpasetan
Lenguaje Musical Marra banatzaileak jarri 3/8 eta 6/8-ko konpasetan Lenguaje Musical Bitarte bidunen tonu eta tonuerdiak kontatu
Lenguaje Musical Bitarte hirudunen tonu eta tonuerdiak kontatu Lenguaje Musical Bitarte laudunen tonu eta tonuerdiak kontatu
Lenguaje Musical Bitarte bosdunen tonu eta tonuerdiak kontatu Lenguaje Musical Armadurak tonalitate MAIORRETAN
Lenguaje Musical Armadurak tonalitate MINORRETAN Lenguaje Musical Notazio alfabetikoa
Lenguaje Musical Tonalitate maiorrak sostenituekin Lenguaje Musical Tonalitate maiorrak bemolekin
Lenguaje Musical Tonalitate minorrak sostenituekin Lenguaje Musical Tonalitate minorrak bemolekin
Lenguaje Musical Enarmoniak aukeratu - I Lenguaje Musical Enarmoniak arrastatu
Lenguaje Musical Triada maiorrak eta minorrak identifikatu Lenguaje Musical Triada maior eta minorren izenak
Entzumena Entzumena Instrumentuak Entzumena Instrumentuen Ezaugarriak
Entzumena Instrumentuen Familiak Entzumena Mamu Instrumentua
Entzumena Musika-taldeak identifikatu I Entzumena Behiei ere jazz-a gustatzen zaie
Instrumentoak Famili galderak Instrumentoak Hari instrumentuen sailkapena
Instrumentoak Haize instrumentuen gurutzegrama Instrumentoak Musika-tresnen pasahitza

Doremi Musika Bizi!! es un conjunto de materiales creados como consecuencia de las necesidades surgidas en nuestras clases en la Escuela de Música y Danza de San Sebastián. En él hay ejercicios interactivos creados para trabajar  diferentes aspectos del aprendizaje de la Música. Los hay pensados para trabajar el Oído,  el  Lenguaje MusicalCultura Musical general  distribuidos en cuatro niveles:

EL TXOKO DE LOS TXIKIS, dirigido a los más pequeños, niños y niñas entre los 4 y los 8 años de edad.

El NIVEL ELEMENTAL  orientado a los alumnos  de Nivel  Elemental de la enseñanza reglada, NIVEL II de Escuela de Música o, simplemente aquellos que comienzan sus estudios musicales.

El NIVEL MEDIO,  dirigido fundamentalmente a aquellos que están en  Nivel Medio de la enseñanza reglada, NIVEL III de Escuela de Música o a quienes quiera mejorar sus competencias musicales.

El NIVEL AVANZADO,  dirigido a usuarios que quieran profundizar un poco más.

El mismo material se encuentra tanto en euskera como en castellano y sirve para trabajar tanto en Escuelas de Música, Conservatorios, aulas de música de de cualquier tipo e incluso en casa: sólo se necesita un ordenador y ganas de aprender. Todos los ejercicios son de producción propia y se van integrando en sus apartados correspondientes a medida que se van creando con el fin de facilitar su búsqueda. En el apartado Berria/Nuevo, se pueden ver las 20 últimas entradas.

Aquí los compartimos para quienes les gusta vivir la Música. Agradeceríamos que si encontráis errores o cosas que que se pueden mejorar nos escribierais a ahuarte@donostiaeskola.eus Si entre todos mejoramos esta herramienta, será más útil para  los estudiantes de Música.

 Ana Huarte y Juanjo Ocón

Profesores de Clarinete y Trompeta de la Escuela de Música de San Sebastián

La mayoría de los ejercicios que aparecen en Doremi Musika bizi!está hechos con LIM . El sistema LIM es un entorno para la creación de materiales educativos muy bueno, pues tiene numerosos ejercicios que se pueden adaptar  para la enseñanza de la Música. A pesar de que los ejercicios que aparecen en Doremi Musika bizi! son muy intuitivos haremos unas pequeñas indicaciones para facilitar su manejo:      Los ejercicios que tienen muchas páginas tienen este botón para ir más fácil a las diferentes páginas. Al pulsar este botón aparecerán los de REPETIR, SALTO y otros  de grupos de páginas.  
Doremi Musika bizi!-n agertzen diren ariketa gehienak LIM - ekin eginak dira,  hezkuntzarako materialak prestatzeko ingurune oso ona delako: ariketa mota asko ditu musikarako  ondo moldatu daitezkenak. Oso intuitiboak dira eta erraz uler daiteke nola erabili. Hala ere, azalpen batzuk egingo ditut errazteko:     Orrialde asko dituzten ariketek botoi hau daukate ariketaren orrialdetara errazago joateko. Botoi honetan sakatzean, ERREPIKATU, SALTO eta orrialde talde botoiak agertzen dira.

Doremi Musika Bizi!!-n Donostiako Musika eta Dantza eskolako klaseetan agertzen diren beharrak betetzeko sortu den materialen bilaketa da. Hemen musikaren atal ezberdinak lantzeko ariketak daude: Entzumena, Musika Hizkuntzaren kontzeptuak eta Kultura Musikala orokorrean lantzeko pentsatuta.

Lau ataletan banatuta daude:

TXIKIEN TXOKOA: 4/5 Urtetik 8 urtetara bitarteko ikasle gaztetxoenentzat dago bideratua.

OINARRIZKO MAILA: 8 eta 12 urte bitarteko erabiltzaileentzat dago bideratua. Erabiltzaileak irakaskuntza autauaren OINARRIZKO maila, musika eskolako II MAILAko ikasleak edo eta musika ikasketekin hasten diren haiek izan daitezke.

ERDI MAILA: Musika Eskolako III Mailan edo Kontserbatorioetako Erdi Mailan daudenentzat dago bideratua, baita beraien entzumen gaitasun musikalak hobetu nahi dituzten musikari amateur-entzat ere.

GOI MAILAKOA: ezaguera indartu nahi duten erabiltzaileentzat dago bideratua.

Materiala euskeraz nahiz gaztelaniaz aurki daiteke eta Musika Eskola, Kontserbatorio edo Musika geletan lantzeko aproposak dira. Etxean ere erabil daitezke: ikaseko gogoak eta ordenagailu bat besterik ez da behar. Ariketa guztiak propioak dira eta sortu ahala dagokien ataletan kokatzen dira bilaketa errazteko. Nuevo/Berria atalean aurki daitezke azkeneko ariketak.

Hemen partekatzen ditugu, Musika bizitzea gustatzen zaienentzat. Eskertuko genizueke akatsik aurkitzen baduzue edo hobetu daiteken gauzaren bat ikusten baduzue, ahuarte@donostiaeskola.eus -era mezu bat bidaltzea. Denon artean tresna hau garatzen badugu, Musika ikasleen erabilgarriagoa izango da.

 Ana Huarte eta Juanjo Ocón

Donostiako Musika eta Dantza Eskolako klarinete eta tronpeta irakasleak