Identifikatu perkusiozko instrumentu hauek:

 
 

Identifica estas notas en clave de Sol:

Identifikatu nota bakoitza Sol klabean:

IIdentifica estos instrumentos de percusión:

Selecciona el audio que corresponde a la imagen en estos fragmentos a dos voces.

Aukeratu hiru audio-zati hauetatik irudi honi doakiona.

Hemen hiru ariketa-serie daude. Bi ahotsetako pasarteak entzun eta 4 irudien artean zuzena aukeratu behar da. Audioak entzun ahal daitezke behar diren aldi guztiak eta irudietan klikatzean handiagoak ikus daitezke.

Aquí hay tres series de ejercicios que consisten en escuchar un fragmento a dos voces y seleccionar el correcto de entre 4 imágenes. Se pueden escuchar los audios cuantas veces sea necesario y clicando en las imágenes se ven ampliadas.

Hemen hiru ariketa-serie daude. Bi ahotsetako pasarteak entzun eta 4 irudien artean zuzena aukeratu behar da. Audioak entzun ahal daitezke behar diren aldi guztiak eta irudietan klikatzean handiagoak ikus daitezke.

Aquí hay tres series de ejercicios que consisten en escuchar un fragmento a dos voces y seleccionar el correcto de entre 4 imágenes. Se pueden escuchar los audios cuantas veces sea necesario y clicando en las imágenes se ven ampliadas.

Identifica os instrumentos musicais:

Musika-tresnak identifikatu

Identifica los instrumentos musicales:

Emparella cada figura co seu silencio

Elkartu irudi bakoitza bere isilunearekin

Junta cada figura con su silencio:

Arrastra cada nota para completares as series de intervalos tal e como se escoitan.